Przejdź do strony gpk.skarszewy.plPrzejdź do www.skarszewy.pl

Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel - Gmina Skarszewyimię jest wymaganenazwisko jest wymagane

Pesel lub Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (gdy osoba nie posiada numeru Pesel)

pole jest wymagane

lub numer telefonu

pole jest wymagane


adres jest wymagany


Okres, którego dotyczy wniosek o zakup:proszę zaznaczyć okresIlość : kg

Czy wnioskodawca dokonywał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego?
w ilości kg.


oświadczenie jest wymagane

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 


zgoda jest wymagana
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy, moich danych osobowych w celu zebrania informacji o zapotrzebowaniu na zakup węgla. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres gpk@skarszewy.pl . Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


zgoda jest wymagana